Eğitim Programı

 •   Okulumuzda uyguladığımız eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim programının yanı sıra, Amerika ve Avrupa’da seçkin kurumlarca halen uygulanmakta olan okul öncesi eğitim programlarının (Primary Years Programme, Farklılaştırılmış Eğitim, GEMS, Math Their Way, Scamper) senteziyle oluşturulmuştur.

    Programın temelini aktif öğrenme oluşturur. Uygulanan tüm etkinliklerde; oyunla keşfederek, yaşayarak deneyimleme esas alınmıştır. Bu programda çocuklar ellerindeki malzemelerden yararlanarak, tüm duyularını kullanarak, deneyerek ve yaşayarak öğrenirler.

    Oyun eğitim programımızın temelini oluşturmaktadır. Çocuklar bilinmezlerle dolu çevresini oyunun süzgecinden geçirerek kendisi için anlaşılır duruma getirir. Oyun, onların en doğal öğrenme ortamıdır. Çünkü oyun, çocuğun duyduklarını, gördüklerini sınayıp denediği, öğrendiklerini pekiştirdiği bir deney alanıdır. Her çocuğun arkadaşları ve malzemelerle birebir iletişimde bulunabileceği zengin öğrenme ortamını hazırlanması, çocuğun yaratıcılığını, problem çözme yeteneğini ve iletişim becerilerini olumlu yönde etkiler.

            

  PYP (Primary Years Programme)

   

    PYP (ilk yıllar programı), IBO’nun (uluslararası bakalorya organizasyonu) 3 programından “İlk yıllar programı”dır. Uluslararası bakalorya organizasyonu(IBO); ilk kez İsviçre’nin Cenevre kentinde 1968 yılında kuruldu. Merkezi Cenevre ‘de olan IBO’nun New York, Buenos Aires ve Singapur’da bölge ofisleri ve Cardiff’de öğretim program düzenleme ve değerlendirme merkezi bulunmaktadır. IBO’nun temel amaçlarından biri öğrencilere geniş kapsamlı bir eğitim sunmak, coğrafi ve kültürel hareketliliği kolaylaştırmak, benzer akademik programlar arasında uluslararası anlayışı geliştirmektir.

    PYP, 3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı olan, onlara çekici gelen ve mücadele etmelerine olanak sağlayan alanlar üstü bir öğretim programı oluşturmak için, çeşitli ulusal sistemlerin en iyi araştırma ve uygulamalarında bir sentez oluşturmayı amaç edinmiştir. Öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiği, eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir müfredat modeline sahiptir. PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumlarında geliştirilmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir. Program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi yaratmayı amaçlamakta ve aşağıda belirtilen öğrenme hedeflerine ulaşan, uluslararası bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan pek çok ihtiyacını karşılamaktadır.

    Program ulusal ve uluslararası önem taşıyan bilgi birikimini disiplinler üstü temalarda keşfederken, araştırma yapabilme, etkili iletişim kurabilme, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme gibi becerileri kazandırma, saygı, hoşgörü, sorumluluk gibi tutumlar geliştirme, bakış açısı, bağlantı gibi kavramlara odaklanma, sosyal hizmetlerin önemini kavrayıp anlamlı eylemlerde bulunmayı içeren öğelerden oluşur. PYP’nin uluslararası eğitimin ne olduğu ve nasıl olması gerektiğine dair bir felsefesi vardır. Eğitim, genç insanların bireysel yeteneklerini geliştirici ve sınıf ortamında edinilen deneyimleri dış dünyada uygulanabilir kılan ve sorgulamayı destekleyen bir yaklaşıma sahip olmalıdır. Öğrenciler akademik entelektüel bilgiye ulaşmanın yanı sıra uluslararası bir bilinç edinebilmeli ve sorumlu bir vatandaş olmayı öğrenmelidir.

            

  PYP ÖĞRENME HEDEFLERİ

   

  PYP öğrenci profilinde çocuğun aşağıdaki özelliklere sahip olması hedeflenir:

   

  Araştıran, Sorgulayan: Öğrencilerin doğasında bulunan merak program ile beslenir; öğrenmeden zevk alan ömür boyu öğrenmeyi sürdüren ve amaçlı yapıcı araştırmalar yapabilecek becerileri kazanmış bireyler yetişir.

   

  Düşünen: Öğrenciler önemli kararlı alabilmek ve karmaşık problemleri çözebilmek için gerekli olan düşünme biçimlerini sorgulayıcı ve yaratıcı bir biçimde uygulama sorumluluğunu kazanırlar.

   

  İletişim Kuran: Öğrenciler matematiksel sembol dilini de içeren birden fazla dilde kendilerine güvenerek fikirleri ve bilgileri alabilirler ve aktarabilirler.

   

  Risk Alan: Öğrenciler alışılmışın dışındaki durumlarda endişeye kapılmadan kendilerine güvenerek yeni durumları,rolleri,fikirleri ve stratejileri geliştirebilirler.İnandıkları fikirleri cesurca ve net bir dille ifade edebilirler.

   

  Bilgili: Öğrenciler PYP okullarında küresel konuları keşfederek bunların önemini kavrarlar. Böylece önemli bir bilgi birikimine sahip olurlar.

   

  İlkeli: Öğrenciler ahlaki muhakeme yapabilmek için gerekli olan prensipleri özümserler. Dürüst, doğru ve adil olma özelliklerine sahiptirler.

   

  Duyarlı: Öğrenciler, diğer bireylerin ihtiyaç ve duygularına karşı hassasiyet gösterirler. Bu konuda kişisel sorumluluklarının bilincindedirler ve gerekliliği an çevrelerine yardıma hazırdırlar.

   

  Açık Görüşlü: Öğrenciler, diğer bireylerin ve kültürlerin görüşlerine, değerlerine ve geleneklerine saygı gösterirler ve değişik görüşleri dikkate almayı öğrenmişlerdir.

   

  Dengeli: Öğrenciler fiziksel ve zihinsel dengenin ve kişinin mutluluğunun öneminin farkındadırlar.

   

  Dönüşümlü Düşünen: Öğrencilerin, kendi öğrenme sürelerini göz önünde bulundurarak kişisel güç ve zayıflıklarını yapıcı bir bağlamda analiz edebilirler.

   

  GEMS

  GEMS- GREAT EXPLORATİONS MATH and SCİENCE

  (Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar)

   

    Heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır.

    Bizler Çocuk Kasabası’nda heyecan verici fen-doğa deneylerinin, matematik çalışmalarını; yaratıcı drama ve sanat etkinliği ile birleştirip sınıfa taşıyarak; öğrenmeyi daha kaliteli, sürükleyici, keyifli ve eğlenceli hala getirmek için esnek bir program olan GEMS ‘ten destek almaktayız.

    GEMS programı içerisinde yer ala eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanarak bilisel düşünmenin ilk temelleri atılır. Çocuklar erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bir bilginin birçok bilgiyle bağlantısını yaşayarak öğrenir.

    Bu programda çocukların iğlilerini çeken çeşitli konular ele alınır. İnşa festivali, uğur böcekleri, penguenler, kutup ayıları, kelebekler, ağaç evler, karıncalar, arılar, kurbağalar, baloncuklar, hazine kutuları, grup çözümlemeleri gibi çocukların aktif katılımı sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleştirilir. GEMS programı içerisine yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukları fen ve matematiğe bilime ilgi duymaları sağlanarak; bilimsel düşünmenin temelleri geliştirilmeye çalışılır.

    GEMS; çocuklarlın ön planda oldukları rahat bir ortamda gözetimli keşif yöntemiyle öğrenime doğrudan katılımını vurgulayarak onların kendiliğinden harekete geçmesini konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır. Daha da önemlisi GEMS etkinlikleri çocukların temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarına gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.

    GEMS etkinlikleri bilimin yapısına ilişkin şu düşünceleri aktarmak için tasarlamıştır; bilim sorgulamadır. GEMS etkinliklerinde sorgulama bir hareket noktasından başlar.

   

  • Bilim araştırmadır. GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi araştırmalarından doğan sorulara yanıtlar bulmasına kılavuzluk etmektedir.

   

  • Bilim ortak bir girişimdir. GEMS etkinlikleri öğrencilerin takım halinde çalışmasını bütün takımların deneyimlerine dayanan sonuçlar çıkartmasını ve bilisel toplantılar düzenlemesini sağlayarak bilimsel gayreti harekete geçirmektedir. Örneğin baloncuklar konusunda takınlar halinde ki çocuklar deterjanlı su ile yaptıkları baloncukların boylarını Legolarla ölçerek en büyük köpük balonunun kaç lego büyüklüğünde olduğunu saptamaya çalışırlar. Takımlar halinde, işbirliği ile çözebilecekleri problemlerin çözümünü bulmaya çalışırlar.

   

   

  • Bilim dünyasının anlamını bulmaktır. GEMS etkinlikleri, çocukların sorular sormasına, bu sorulara yanıtlar vermesine ve daha kapsamlı düşünsel modeller oluşturmasına yardımcı olan temel kavramları anlatmaktadır.

   

  MATH THEİR WAY

  ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE MATEMATİK

   

    Eğer bir metot çocuğa öğretmiyorsa farklı bir şey dene. Çocuğa bak ve işe yarar bir şey bulana kadar öğretme şeklini değiştir felsefesinden yola çıkılarak 1976 yılında oluşturulmuştur. California Üniversitesinin desteklediği Math Their Way programı anaokulundan 5. sınıfa kadar matematik eğitiminde öğrencinin çalışmaya katılımını sağlayan aktif matematik eğitimi sağlamaktadır. Küçük yaşlardan itibaren sayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma, dizi seri oluşturma, işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak etkinlikler hazırlanmıştır. Eğitim programımızsa yer alan Math Their Way metodu ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrenciler;

  • serbest keşfetme,
  • örüntü oluşturma,
  • gruplama ve sınıflandırma,
  • sayma,
  • mukayese etme,
  • grafik oluşturma,
  • sayıları algılama,

  basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler. Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları öğrenirken eğlenmeleridir.

   

   

  FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM NEDİR?

   

    İnsan beyninin bize ne söylediğini araştırmalar ve deneyimlerle artık biliyoruz. Öğrenciler birbirlerinden farklıdır. Farklı şeyleri severler, farklı ihtiyaçlar duyarlar ve farklı şeyleri tercih ederler. Bir kalıp herkese uymaz.

    Biz öğrencilerin birbirlerinden ağırlık, beden, şekil, göz ve saç rengi, geçmişleri ve deneyimleriyle farklı olduğunu biliyoruz. Bütün öğrencileri aynı kalıba sokamayız. Öğrenciler birbirlerinden fiziksel yetenekler ve sosyal gelişim bakımından farklıdır. Yıllardır bir ders planlandı sıkıldıklarını bile bile bunu onlara öğretilmeye çalışıldı. Oysa onlara göre bir ders planlayabilmek için öncelikli olarak şunları bilmemiz gerekiyor: “Önceden ne biliyorlar?”, “Ne yapabiliyorlar?”, “Ne seviyorlar?”, “Neye ihtiyaç duyuyorlar? ve “Neyi tercih ediyorlar?”

    Öğrenenler farklı kültürel geçmişlere, farklı deneyimlere, ilgilere, öğrenme stillerine ve çoklu zekanın ögelerine sahiptir. Aynı günde, aynı yolla ve aynı şeyi öğrenemezler.

    Nasıl ki bir kalıp herkese uymazsa sınıfta izlenen tek yol da yol değildir. Farklılaştırılmış öğretimde öğretmen öğrencilerin hazır oluşları, ilgileri ve öğrenme stillerine göre farklı olduklarını kabul eder ve içeriği, süreci ve ürünleri bu farklılıklara göre düzenler.

   

  SCAMPER

   

    Araştırmalar okul öncesi dönemde yaratıcılığın gerçeklik üzerine kurulmadığı çocukların bakış açılarının yetişkinlerden farklı olduğu ancak 7 yaşından sonra gerçeklin önem kazandığını vurgulanmaktadır. SCAMPER da çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlayan alternatif bir eğitim metodudur.

    Çocuk Kasabası’nda bizler çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirmek; hayal gücü, sezgi, düşünme ve orijinallik hazinelerini korumak amacı ile Scamper yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntem çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri yada birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar. Scamper yöntemi okul öncesinden başlayarak her düzeyde eğlenceli bir şekilde uygulanabilir. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için gereksinimlerine uygun pratik yapma olanağı yaratır. Esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğrenir. Çocuğa yaratıcılıkla ilgili ne kadar çok çalışma yaptırılırsa farklı düşünme becerisi de o oranda gelişir. Scamper bir nesneyle ilgili farklı sorular üretilerek o nesne hakkında yeni düşünceler geliştirilmesini amaçlar. Scamper uygulaması materyal gerektirmeyen bir çalışmadır. Sizlerin de çocuğunuzla yemek yaparken, araba kullanırken kullanabileceğiniz gibi bir aile oyunu haline de dönüştürebilirsiniz.

   Peki Scamper nedir?

    SCAMPER, tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Michalko’ya göre Scamperin felsefesi her fikir var olan başka bir fikirden doğar.

    SCAMPER anlamı olmayan bir sözcük. İngilizce 7 tane kelimenin ilk harflerinden oluşmuş bir akrostiştir.  

    Substitude: Yer değiştirme

    Combine: birleştirme

    Adapt: Uyarlama

    Modify, Minify, Magnify: Değiştirme, Küçültme, Büyütme

    Put the Other Uses: Diğer kullanışlarının yerine koyma

    Eliminate: Çıkarmak, Elemek

    Reverse, Rearrange: Tersine Çevirme

  Programın amacı çocukların özellikle doğal materyallerle çalışarak keşif yapmaları, sembolik öğrenmeden çok, kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları, öğrenirken eğlenmeleridir. Çocuk Kasabası’nda okul öncesi eğitim bilgeye ulaşmanın doğru yolunu bilen, bireysel özellikleri fark edebilen mutlu çocuklar için…