İngilizce

  • Çocuk Kasabası'nda ingilizcenin temellerini atarken, yabancı eğitmenimiz ile öğrencilerimiz hem derslerde hem ders dışı faaliyetlerde ingilizceyi yaşarak (acquisition) öğrenirler. İnsancıl ve iletişimsel yaklaşım ile yabancı dil öğretim teknikleri oyun, şarkı, drama ile sentezlerler.

    Sınıflarımızda multimedya araç gereçleri ile longman (Pearson), Richmond, Express, Helbling ve Lady Bug gibi dünyada önde gelen yayın evlerinin kaynakları aktif kullanarak dil eğitimi temellerini güçlü atıyoruz.

    Çocuk kasabası'nda ikinci dil eğitiminin amacı; ingilizceyi doğru öğrenen, iyi kullanan bireyler yetiştirmektir.