Atölyeler

 • Sanat yaşamın kendisi kadar organik bir olaydır. Soluk alma gibi ritmi, konuşma gibi anlatımsal öğeleri bulunmaktadır.

  Sanat yalnız dış dünyayı yansıtmakla kalmayıp, dünyayı değiştirmeğe yönelik yeni biçimler vermeye çalışmaktadır. Çocuk Kasabasında sanat eğitimi içinde yetişen çocuklar da bunu, sanat yolu ile kurdukları ilişkiler içinde yaparlar.

  Bu bakımdan kurumumuz sanat eğitiminde benimsenmiş olan plastik sanatlarla sınırlı kalınmak yerine çağdaş bir yaklaşımla; görsel, işitsel, sözel ve dramatik sanat alanlarının tümünü kapsamaktadır.

  Çocuğun sanat eğitimiyle kavrayabildiği şeyleri resim, şiir, müzik ya da dramatik oyunlar haline getirebildiğini; kavramları malzemeyle bağdaştırıp ifade edebilmesinin kıvanç kaynağı olduğunu biliyoruz.

  Özel tasarlanmış Tiyatro Salonu ve Kostüm Odamızla sanat eğitimine farklı ve eğlenceli bir boyut kazandırıyoruz.

  Drama, Müzik, Modern Dans ve Halk Oyunları ile sanat çocuklarımızın hayatının bir parçası olmasını sağlıyoruz.

  Çocuk Kasabası olarak herkeste keşfedilmeyi bekleyen bir yetenek olduğunun farkındayız ve nitelikli bir birey olma yolunda çocuklarımızın en büyük destekçileriyiz…